Мега юмор

Как 3,14... здато, за2,718... бато
Сочинять стихи без мата!


 Copyright © 2004-2022 www.anekdots.com